MúzeumDigitárPest

Close
Close
Ferenczy Múzeumi Centrum Régészeti Gyűjtemény

Collection: Régészeti Gyűjtemény ( Ferenczy Múzeumi Centrum )

About the collection

A Ferenczy Múzeumi Centrum régészeti gyűjtőköre felöleli Pest megye egész területét.
A korábban Pest Megyei Múzeumok Igazgatósága néven alapított intézmény az 1960-as évek óta folyamatosan gyűjti a régészeti leleteket. Ezek forrásai a feltárások, a terepbejárások és az ajándékozások. A főként kerámia tárgyakból és fémleletekből álló, folyamatosan bővülő gyűjtemény mára több mint 300 000 tételt számlál. A leletek igen széles skálát ölelnek fel: az őskor korai szakaszától, a csiszolt kőkorszaktól (neolitikum) a késő középkorig tartó időszakokból származnak. A feldolgozást és raktározást három helyszínen végzik a múzeum régészei: Cegléden, Gödöllőn és Szentendrén. A ceglédi raktárban főként a 4-es főút építését megelőző feltárásból származó leletanyagot, Gödöllőn a Pest megye keleti feléből származó anyagot, míg Szentendrén a megye nyugati részének emlékeit és a szentendrei római tábor feltárása során napvilágot látott leleteket őrzik.
A rendkívül változatos leletanyagból kiemelkedik három tárgy: a rézkor kései időszakából származó, Budakalászról előkerült, agyagból készített kocsimodell, valamint a budakalászi avar temetőből előkerült, vadászjelenetekkel gazdagon díszített korsó és a Bugyi-Felsővány lelőhelyen előkerült, előkelő, honfoglaláskori férfisírból származó aranyozott díszítésű tarsolylemez.

Objects