MúzeumDigitárPest

Close
Close
Ferenczy Múzeumi Centrum budaörsi régészeti kiállítás

budaörsi régészeti kiállítás

Budaörsön, a Városi Régészeti Kiállításban szereplő tárgyak. 2003-ban nyílt állandó kiállítás, melynek anyaga 2009-ben átrendezésre került. A Kamaraerdei-dűlőben feltárt római vicusból és temetőjéből előkerült leletek láthatók a kiállításon. Katalógusa Antik gyökereink címmel 2005-ben és 2014-ben jelent meg. A kiállítást rendezte Mester Edit és Ottományi Katalin.

[ 9 Objects ]

Oltárkő

Marcus Antonius Victorinus oltárköve, melyet Hercules Augustusnak állított.

Herculi / Aug(usto)  M(arcus)  An/toniu[s] / Victori/nus  II  vir / col(oniae)  Aq(uincensium) /5 v(otum)  s(olvit)  l(ibens)  m(erito).

Fordítása:
A fenséges Herculesnek. Marcus Antonius Victorinus Aquincum városának egyik polgármestere fogadalmát szívesen teljesítette mivel azt (az istenség) kiérdemelte.

Oltárkő

Oltárkő

Terra Maternek és a császárok üdvéért állított oltárkő. A két császár Philippus Arabs és fia. A Herculesről elnevezett körzet (pagus Herc(ulius), és a rajta lévő települések, vagyis a vicus Teuto et Bataion(is) et Anarti(orum) lakói állították a 3. század közepén.
Az oltárkő alső fele hiányzik (a vicusok felsorolása még folytatódott).

Terr(a)e [ ] Matri  pro s(alute) / [[ I[mpp(eratorum)] Phi[l]ip[po]rum ]] / [[Augg(ustorum)  ]] pag(us) Herc(ulius), / vicus (!)  Teuto(---) / et  Bataion(is) [ et] / Anarti[or(um)  et?] / ++ [ ---] / ---

Oltárkő

Korsó

Tölcséresen kihajló peremű, egyfülű korsó, erősen behúzott talppal (pereme kicsit törött). Téglaszínű, kívül zöld mázzal. Kívül több helyen, mintha hozzáragadt volna egy másik edény.

Korsó

Horpasztott falú pohár

Nagyméretű Faltenbecher, duzzadt peremmel, enyhén felhúzott aljjal, oldalfalán hat hosszú, ovális horpasztással. Anyaga sötétszürke, szemcsés, keményre égetett.

Horpasztott falú pohár

Bögre

Füles bögre. Vörös színű, foltosan feketére égett. Keményre égetett, jól iszapolt.

Bögre

Korsó

Füles korsó, vöröses barna színű, nem keményre égetett. Füle a peremből indul s felhúzott. Nyakán összefüggő függőleges simítások, hasa is összefüggően simított. Anyaga kopott, mállik.

Korsó

Vörös bevonatos bikónikus edény

Bikónikus edény, vállnál megtörő, zömökebb, hasnál szélesedő forma vízszintes peremmel, rövis hengeres nyakkal, talpgyűrűszerűen profilált aljjal.
Sárgás-nyersszínű, kívül kopott barnás - piros festéssel. Jól iszapolt. Pereme törött.

Vörös bevonatos bikónikus edény

Korsó

Nagyméretű, nyújtott, ovális formájú egyfülű korsó, kihajló, tölcséres, belső oldalon öblösen profilált peremmel, alja enyhén felhúzott, kétosztatú szalagfüle a perem alól indul. Válla hornyolattal díszített. Anyaga sárgára égetett, jól iszapolt

Korsó

Veret

Pelta alakú csüngő, behajló két vége csőrös madárfejjel díszítve. Nyakrésznél bekarcolt díszítés. Tömör bronz.

Veret